Ομάδες

  • Ομάδες

Μεγάλες Κρατήσεις Ομαδικών

Κρατήσεις μεγάλων ομάδων
Για κρατήσεις μεγάλων ομάδων
Αίτηση κλήσης 718-486-0004
Στείλτε email στο andrijana@hotelvetiver.com